فرم درخواست لغو نمایندگی

با سلام خدمت شما نماینده محترم پیله تا پرواز امکان لغو نمایندگی فقط به مدت سه ماه بعد از اخذ نمایندگی می باشد و در صورتی وجه برگشت داده می‌شود که نماینده هیچ فعالیتی را آغاز نکرده باشد.

  • نحوه صحیح وارد کردن تاریخ: 1368/10/17