مجموعه شاد و موزیکال Maple leaf learning | پرورش کودک دوزبانه | کودک دوزبانه آکادمی پیله تا پرواز

مجموعه شاد و موزیکال Maple leaf learning

۹,۰۰۰ تومان

آهنگ ها (به ترتیب حروف الفبا)، مرتبا (مرتبا صحبت کردن) و سازه هایی به نام “skits ساده” وجود دارد سرگرمی، جذب، مواد آموزشی برای کودکان و نوجوانان آزمایش شده است.