مجریان طرح پیله تا پرواز

افرادی که خواهان دریافت مجری طرح برای شهر خود می باشند، از طریق بخش دریافت مجری طرح، اطلاعات خود را ارسال نمایند.

و یا با شماره ۰۹۹۱۱۱۰۰۰۴۵ تماس بگیرید.

مجری طرح پیله تا پرواز

فهرست مجری طرح کارگاه‌های دوزبانه و چند زبانه و فروش پکیج

استان بوشهر

پرورش کودک دو زبانه پیله تا پرواز ابریشمی 5 150x150 - مجریان طرح پیله تا پرواز

سرکار خانم زمانی
کد ۱۲۵ – شهر آبپخش

پرورش کودک دو زبانه پیله تا پرواز ابریشمی 4 150x150 - مجریان طرح پیله تا پرواز

سرکارخانم گرگین
کد ۱۲۲ – شهر شبانکاره

پرورش کودک دو زبانه پیله تا پرواز ابریشمی 2 150x150 - مجریان طرح پیله تا پرواز

سرکار خانم زکیه سالمی
کد ۱۷۷ – شهر گناوه

پرورش کودک دو زبانه پیله تا پرواز ابریشمی 7 150x150 - مجریان طرح پیله تا پرواز

خانم نسرین خوشابی

کد ۱۵۱- نماینده جزیره خارگ

پرورش کودک دو زبانه پیله تا پرواز ابریشمی 7 150x150 - مجریان طرح پیله تا پرواز

سرکار خانم شریفی
کد ۱۵۲ – شهر کنگان

پرورش کودک دو زبانه پیله تا پرواز ابریشمی 7 150x150 - مجریان طرح پیله تا پرواز

خانم فاطمه سلیمانی
کد ۲۳۹ – نخل تقی

پرورش کودک دو زبانه پیله تا پرواز ابریشمی 4 150x150 - مجریان طرح پیله تا پرواز

سرکار خانوم مهدیه سلیمانی

کد ۲۳۸ – چاه مبارک

استان فارس

پرورش کودک دو زبانه پیله تا پرواز ابریشمی 1 150x150 - مجریان طرح پیله تا پرواز

سرکار خانم عباسی
کد ۱۲۴ – شهرستان قیر و کارزین

پرورش کودک دو زبانه پیله تا پرواز ابریشمی 4 150x150 - مجریان طرح پیله تا پرواز

سرکار خانم عباسی
کد ۱۳۰ – شهرستان لامرد

پرورش کودک دو زبانه پیله تا پرواز ابریشمی 2 150x150 - مجریان طرح پیله تا پرواز

سرکار خانم زارع
کد ۱۴۶ – شهر مرودشت

پرورش کودک دو زبانه پیله تا پرواز ابریشمی 3 150x150 - مجریان طرح پیله تا پرواز

سرکار خانم رستمی
کد ۱۷۰ – شهرستان خنج

پرورش کودک دو زبانه پیله تا پرواز ابریشمی 3 150x150 - مجریان طرح پیله تا پرواز

سرکار خانم حاجی پور
کد ۱۲۹ – بخش بیرم

پرورش کودک دو زبانه پیله تا پرواز ابریشمی 5 150x150 - مجریان طرح پیله تا پرواز

سرکار خانم یوسفیان فرد
کد ۱۳۷ – شهر فسا

پرورش کودک دو زبانه پیله تا پرواز ابریشمی 6 150x150 - مجریان طرح پیله تا پرواز

خانم فرشته ارمکان
کد ١۶٨ – شهر داراب

پرورش کودک دو زبانه پیله تا پرواز ابریشمی 7 150x150 - مجریان طرح پیله تا پرواز

سرکار خانم حسین نیا
کد ۱۷۳ –  شهر جهرم

پرورش کودک دو زبانه پیله تا پرواز ابریشمی 1 150x150 - مجریان طرح پیله تا پرواز

سرکار خانم نرگس شمالی
کد ١۸۰ – شهرستان گراش بخش فداغ

پرورش کودک دو زبانه پیله تا پرواز ابریشمی 8 150x150 - مجریان طرح پیله تا پرواز

جناب آقای سید یوسف موسوی
کد ١٧٨ – منطقه یک شیراز

پرورش کودک دو زبانه پیله تا پرواز ابریشمی 4 150x150 - مجریان طرح پیله تا پرواز

سرکار خانم عباسی
کد ۱۴۸ – منطقه چهار شیراز

پرورش کودک دو زبانه پیله تا پرواز ابریشمی 2 150x150 - مجریان طرح پیله تا پرواز

سرکار خانم حاجی پور
کد ۱۷۱ – بخش چاهورز

پرورش کودک دو زبانه پیله تا پرواز ابریشمی 2 150x150 - مجریان طرح پیله تا پرواز

سرکار خانم سوده عباسی
کد ١٨۴ – منطقه قصردشت شیراز

پرورش کودک دو زبانه پیله تا پرواز ابریشمی 3 150x150 - مجریان طرح پیله تا پرواز

سرکار خانم حاجی پور
کد ۱۷۱ – بخش چاهورز

پرورش کودک دو زبانه پیله تا پرواز ابریشمی 1 150x150 - مجریان طرح پیله تا پرواز

سرکار خانم حاجی پور
کد ۱۹۳ – شهر صدرا

پرورش کودک دو زبانه پیله تا پرواز ابریشمی 8 150x150 - مجریان طرح پیله تا پرواز

جناب آقای امام قلی پور
کد ۱۹۵ – شهرک گلستان شیراز

پرورش کودک دو زبانه پیله تا پرواز ابریشمی 3 150x150 - مجریان طرح پیله تا پرواز

سرکار خانم فرزانه عباسی
کد ۲۰۶ – شهر امام شهر

پرورش کودک دو زبانه پیله تا پرواز ابریشمی 6 150x150 - مجریان طرح پیله تا پرواز

سرکار خانم فرزانه عباسی
کد ۱۸۹ – شهر کارزین

پرورش کودک دو زبانه پیله تا پرواز ابریشمی 1 150x150 - مجریان طرح پیله تا پرواز

سرکار خانم فرشته سهرابی
کد ۲۱۵ – باغنو (افزر شمالی) استان فارس

کد ۲۱۶ – شهرستان گراش

پرورش کودک دو زبانه پیله تا پرواز ابریشمی 7 150x150 - مجریان طرح پیله تا پرواز

سرکار خانم زینب قهرمانی
کد ۲۰۵ – شهر نور اباد ممسنی

پرورش کودک دو زبانه پیله تا پرواز ابریشمی 3 150x150 - مجریان طرح پیله تا پرواز

سرکار خانم حاجی پور
کد ۲۲۱ – اشکنان

پرورش کودک دو زبانه پیله تا پرواز ابریشمی 3 150x150 - مجریان طرح پیله تا پرواز

سرکار خانم سید زهرا رضوی قیری
کد ۲۱۲ – دهستان مرند

پرورش کودک دو زبانه پیله تا پرواز ابریشمی 2 150x150 - مجریان طرح پیله تا پرواز

فاطمه رستمی گندمانی
کد ۲۲۴ – بندر جاسک

پرورش کودک دو زبانه پیله تا پرواز ابریشمی 7 150x150 - مجریان طرح پیله تا پرواز

سرکار خانم فرخنده آزادی
کد ۲۱۳ – شهر فراشبند

استان اصفهان

پرورش کودک دو زبانه پیله تا پرواز ابریشمی 7 150x150 - مجریان طرح پیله تا پرواز

سرکار خانم نجفی
کد ۱۴۱ – شهر اصفهان، ناحیه ۲

پرورش کودک دو زبانه پیله تا پرواز ابریشمی 8 150x150 - مجریان طرح پیله تا پرواز

دکتر احسان نمازی
کد ۱۹۲ – اصفهان، میدان فیض، ابتدای خیابان میر
روبروی قنادی شکرچیان، مهدکودک و پیش دبستانی باغ طوبی

پرورش کودک دو زبانه پیله تا پرواز ابریشمی 3 150x150 - مجریان طرح پیله تا پرواز

سرکار خانم حامدی
کد ۱۴۰ – شهر اصفهان، ناحیه ۳

پرورش کودک دو زبانه پیله تا پرواز ابریشمی 4 150x150 - مجریان طرح پیله تا پرواز

سرکار خانم فاطمه سلیمانی درچه
کد ٢٣۴ – شهرستان خمینی شهر

پرورش کودک دو زبانه پیله تا پرواز ابریشمی 5 150x150 - مجریان طرح پیله تا پرواز

سرکار خانم هستی حیدر پور
کد ۱۹۶ – شهرستان شهرضا

پرورش کودک دو زبانه پیله تا پرواز ابریشمی 1 150x150 - مجریان طرح پیله تا پرواز

سرکار خانم حاجی صادقیان
کد ۱۶۰ – شهر نجف اباد

استان چهارمحال و بختیاری

پرورش کودک دو زبانه پیله تا پرواز ابریشمی 8 150x150 - مجریان طرح پیله تا پرواز

جناب آقای اسماعیلی
کد ۲۰۹ – شهر بروجن

پرورش کودک دو زبانه پیله تا پرواز ابریشمی 8 150x150 - مجریان طرح پیله تا پرواز

جناب آقای محمد سلیمی

کد ۲۴۲ – ناحیه یک شهر کرد

پرورش کودک دو زبانه پیله تا پرواز ابریشمی 1 150x150 - مجریان طرح پیله تا پرواز

خانم نوذری
کد ۱۰۶ – ناحیه ۲ شهر کرد

استان خوزستان

پرورش کودک دو زبانه پیله تا پرواز ابریشمی 5 150x150 - مجریان طرح پیله تا پرواز

سرکار خانم داودی منجزی
کد ۱۶۴ – شهر اهواز، ناحیه ۳

پرورش کودک دو زبانه پیله تا پرواز ابریشمی 2 150x150 - مجریان طرح پیله تا پرواز

سرکار خانم زارعی
کد ۱۱۸ – شهر اهواز، ناحیه ۲

پرورش کودک دو زبانه پیله تا پرواز ابریشمی 1 150x150 - مجریان طرح پیله تا پرواز

سرکار خانم پیپل زاده
کد ۱۵۰ – شهر اهواز، ناحیه ۱

استان زنجان

پرورش کودک دو زبانه پیله تا پرواز ابریشمی 4 150x150 - مجریان طرح پیله تا پرواز

سرکار خانم کرمی
کد ۱۱۹ – شهر زنجان

استان هرمزگان

پرورش کودک دو زبانه پیله تا پرواز ابریشمی 1 150x150 - مجریان طرح پیله تا پرواز

سرکار خانم غفوری
کد ۱۴۷ – شهر پارسیان

استان مازندران

پرورش کودک دو زبانه پیله تا پرواز ابریشمی 7 150x150 - مجریان طرح پیله تا پرواز

سرکار خانم ندا کلبادی نژاد
کد ۱۵۴- شهرستان گلوگاه

پرورش کودک دو زبانه پیله تا پرواز ابریشمی 6 150x150 - مجریان طرح پیله تا پرواز

سرکار خانم مروتی
کد ۱۵۸- شهرستان تنکابن

پرورش کودک دو زبانه پیله تا پرواز ابریشمی 1 150x150 - مجریان طرح پیله تا پرواز

سرکار خانم افشین
کد ۱۷۴ – شهرستان آمل

پرورش کودک دو زبانه پیله تا پرواز ابریشمی 7 150x150 - مجریان طرح پیله تا پرواز

 خانم مروتی
کد ۲۳۳ – شهرستان رامسر

استان کرمان

پرورش کودک دو زبانه پیله تا پرواز ابریشمی 8 150x150 - مجریان طرح پیله تا پرواز

جناب آقای احسان حائری زاده
کد ۱۷۹ – ناحیه ۲ کرمان

پرورش کودک دو زبانه پیله تا پرواز ابریشمی 2 150x150 - مجریان طرح پیله تا پرواز

سرکار خانم زهرا سلطانی
کد ۱۸۱ – شهر سیرجان

استان قم

پرورش کودک دو زبانه پیله تا پرواز ابریشمی 7 150x150 - مجریان طرح پیله تا پرواز

سرکار خانم کبری تفس
کد ۲۴۱ – ناحیه سه قم

پرورش کودک دو زبانه پیله تا پرواز ابریشمی 2 150x150 - مجریان طرح پیله تا پرواز

سرکار خانم کمالیان
کد ۱۹۱ – منطقه چهار قم

آموزشگاه زبان امروز

از کارشناسان ما سوال کنید